Geri Dönüşüm

Sayın Tüketici, Çevre ve Orman Bakanlığı 31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’ de Atık Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini yayınlamıştır. Yönetmelikte Tüketicilerin bilgilendirmesi amacıyla uyarılarda bulunulmuş olup “Tüketicilerin Yükümlükleri” konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları önemle hatırlatırız. AKÜMÜLATÖR TÜKETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
  1. Aracının akümülatörünü değiştirirken eskini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekte, eskileri teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemekle, Depozito bedelleri
  2. Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemekle yükümlüdür.
TÜKETİCİLERE UYARILAR ( Yönetmelik EK-4A / 4 B ) Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunma amacıyla en yakınınızda bulunan atık akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;
  1. Atık akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.
  2. Atık akümülatörünüzü evsel ve/veya diğer atıklara karıştırmayınız, İçindeki asitli sıvıyı kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.
  3. Atık akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yer bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve en yakın toplama noktasına teslim ediniz.
ATIK AKÜNÜZ MİLLİ SERVETTİR. GERİ KAZANILMASI HALİNDE BÜTÜN MALZEMELERİ EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR. BU BİLİNÇLE HAREKET EDELİM, DUYARLI VE SORUMLU TÜKETİCİ OLARAK ÇEVREMİZİ KORUYALIM. Atık akünüzü yetkili satıcımıza teslim ederek çevremizi korumak ve yönetmelik kapsamında kurulan AKÜDER’ in atık akü toplama çalışmalarına yaptığımız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.  Saygılarımızla,

AKÜDER AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLER DERNEĞİ

Akümülatör üretiminin ana girdisi saf kurşun ve kurşunlu bileşenlerdir.

Esas kullanım alanı akümülatör imalatı olan kurşun, sanayinin birçok alanında hammadde ve metal alaşım olarak kullanıldığı için önemli bir hammaddedir.

Ülkemizde birincil kaynaklardan (cevherden) elde edilemeyen, bu nedenle dışa bağımlı olunan kurşunu ikincil kaynaklardan, yani geri kazanımdan elde etmek hem  ülke ekonomisi hem de çevrenin korunması anlamında ciddi öneme sahiptir.

 

Geri kazanım sonucunda elde edilen kurşun bileşenleri alaşımlandırılarak akü ızgarası üretimine uygun hale getirilebildiğinden geri kazanım sektörü, akümülatör üreticileri için büyük önem taşımaktadır.

Atık Akümülatör Geri Kazanım Çıktıları
Madde Yüzde
Kurşun %60
Plastik %12
Asitli Su %22
Filtre Tozu +Cüruf %6
Atık Akümilatör Geri kazanımı
Mutlu Akü atik semasi