Traksiyoner CER Tip Aküler

Tüplü pozitif plak kullanılarak (PzS) yapılan yüksek güçlü çekici akümülatörlerdir. Malzeme kaldırma ve taşımalarında, elektrikli taşıtlarda, ambalaj platformları ve yükseltmelerde, otomatik yönlendirmeli taşıtlarda ve özel bazı DC hareket sistemlerinde kullanılırlar. Mükemmel saykıl/devir özelliği ve yüksek marş kapasitesine sahip bu akülerin forkliftlerde kullanılan genel tipinin yanında, özel alev almaz kutu kapaklı, dizel lokomotifler ve vagon aydınlatması için farklı tipleri de mevcuttur. Müşteri talebi doğrultusunda Air Matic tipi de üretilmektedir.

Uzun ömürlü, derin deşarj özellikli ve sürekli şarj-deşarj döngüsüne uygun, bakımı ve şarjı kolaylaştırıcı opsiyonlara sahip yapıda tasarlanmış, kurşun asit, yüksek  çekim güçlü akülerdir.
Tüplü pozitif plakları (PzS), aküye uzun ömür ve düşük dirençle yüksek porozite ve elektroliti kolay geçirme özelliklerini kazandıran pozitif ve negatif plaklar arasındaki yüksek kalitedeki mikroporoz seperatörler bu ürünün ayrıcalıklı nitelikleri arasındadır. Bu aküler elektrikle çalışan her türlü kaldırma ve taşıma taşıtlarında (forklift), hareketli yolcu ve yük kaldırma platformlarında, maden ocaklarındaki alev sızdırmaz elektrikli ocak lokomotiflerinde, raylı sistemlerde, demir yollarındaki dizel ve elektrikli lokomotiflerde, vagon aydınlatmalarında, otomatik yönlendirmeli taşıtlarda ve bazı özel maksatlı şarj-deşarj döngüsünün sürekli olduğu sistemlerde güç kaynağı olarak kullanılırlar.

Özellikle çevre faktörünün önemli olduğu kapalı alanlarda çalışan her tür özel ve genel maksatlı istif makinelerinde kullanılırlar. Müşteri isteğine göre air-matic tipi de üretilmektedir. Akünün içerisine belli kademelerde hava üflenerek asitle karışımı sağlanır ve bu şekilde şarj faktörü düşürülür böylece enerji ve zamandan tasarruf sağlanır.

Mutlu Akü
  • Yüksek marş kapasitesine sahiptirler.
  • Bakımı ve şarjı kolaylaştırıcı yapıya sahiptir.
  • Güç kaynağı olarak da kullanılabilmektedir.
  • Enerji ve zaman tasarrufu yüksek akülerdir.