Uyarılar

Uyarılar

Aküler, kutup başları, terminaller ve ilgili parçalar kurşun, kurşun bileşimleri ve diğer bazı kimyasallar içermektedir. Ciddi sağlık sorunlarına yol açmaması için akü ile ilgili her türlü çalışma sonunda eller mutlaka bolca su ve sabunla yıkanmalıdır.

Akü üzerinde ve çevresinde çalışırken daima koruma gözlüğü, maske ve eldiven takılmalıdır.

Akülerde oluşan hidrojen gazı son derece yanıcıdır. Şarj alanları iyi havalandırılmalıdır.

Kıvılcım, alev, yanan sigara, kaynak, sürtünme ve statik elektriğin boşalması gibi tutuşmaya yol açacak her tür nesne ve etken akülerden uzakta tutulmalıdır. Aksi halde gaz ateş alıp patlayabilir. Ayrıca bakım sırasında oluşabilecek kıvılcımlara engel olabilmek için ilk olarak topraklanmış kablo bağlantısının çıkartılıp yine en son olarak da bu bağlantının takılması gerekmektedir.

Araçtan bir aküyü sökerken önce (-) negatif olan kutup başını sökülmeli, araca aküyü takarken de önce (+) pozitif kutup başını bağlanmalıdır.

Şarj esnasında doğrudan devreler bağlanmamalı veya sökmemelidir. Kıvılcımdan kaçınmak üzere kablo başlıklarını bağlarken veya çıkartırken daima önce şarj ve test cihazları kapatılmalıdır.

Sulu aküler, herhangi bir yana 45 dereceden fazla eğilmemelidir. Aküler ciddi yanıklara sebep olabilecek sülfürik asit içerirler. Asit ile temas edilirse, temas yeri bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göze asit kaçması halinde yıkamanın hemen arkasından tıbbi kontrolden geçilmelidir.

•    Şarj, test veya aküden aküye bağlantı yaparken akünün üzerine eğilmeyiniz.
•    Donmuş aküyü şarja bağlamadan önce 15 dereceye kadar ısınmasını bekleyiniz.
•    Akü voltajının doğru yönde olduğunu görmeden araca takmayınız.
•    Aküleri ve elektroliti çocuklardan uzak tutunuz.

Doğru kullanım için dikkat edilmesi gereken hususlar:

•    Akünün yüzeyi temiz ve kuru tutulmalıdır.
•    Akü bağlantı noktalarında gevşeme, oksitlenme olmamasına dikkat edilmelidir.
•   Eğer akünün tipi uygunsa, akünün suyu kontrol edilmeli, azalma varsa “saf su” eklenmelidir. Kesinlikle asit eklenmemelidir.
•    Akünün uzun süreli kullanılmadan saklanacağı durumlarda tam şarjlı olmasına dikkat edilmelidir.
•    Talimatları mutlaka okuyun ve uyun.

Mutlu Güvenlik Önlemleri